Zad. 1
Zamień jednostki:
4hPa = .......... N/cm2
8n/cm2=.........hPa
Zad. 2
Na stole leży kula ,walec prostopadłościan o takich samych masach.
Co możesz powiedzieć o parciu i ciśnieniu? Uzasadnij wypowiedz.
Zad. 3
Woda wywiera ciśnienie 10hPa na dno basenu o powierzchni 200m2 .Jaką siłę napiera woda na dnie basenu ?

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T15:00:30+01:00
4hPa = 400 Pa 1 Pa = 1 N/m2 czli
400 Pa = 400 N/m2 1m2=10000 cm2
400 N/m2 = 400 N/10000 cm2 = 4/100 N/cm2 =0,04 N/cm2

8N/cm2 =8N/0,0001 m2 = 80000 Pa = 800 hPa 1cm2 = 0,0001 m2

Zad 2
Ciężary tekie same zatem zatem parcia są jednakowe dla wszystkich trzech
ciśnienie p=F/s są różne ponieważ powierzchnia styku ze stołem jest inna w każdym przypadku najmniejsza powierzchnia styku jest dla kuli i ona wywiera największe ciśnienie, a dla prostopadłościanu s największe zatem on wywiera najmniejsze ciśnienie
Za3
10 hPa = 1000 Pa
p=F/S
1000 Pa = F/200 m2 przekształcam i wyliczam F
F=1000 Pa * 200 m2 = 200000 N