W zbiorniku znajduje się 1000dm3 wody wapiennej o stężeniu 0,02 mol/dm3. ile co2 należy przepuścić przez w/w ciecz aby usunąć maksymalną ilość jonów ca2+ przy założeniu że proces przebiega w warunkach normalnych z 40% wydajnością. ile co2 należałoby przepuścić gdyby proces jego apsorcji przebiegał w t. 293 K i pod ciśnieniem 2026 hpa a jego wydajność wynosiła by 50%. ilsść co2 podać w jednostkach masy i objętości. jakiej ilości jonów ca2+ w danych warónkach mimo wszystko nie udało by się usunąć wyżej wymienionego roztworu. co nalerzałoby dodatkowo zrobić aby usunąć z roztwqoru więcej jonów ca2+ niż dopuszcza to wyżej opisany proces. naszkicuj schemat odpowiedniej instalacji. proszę o szybką odpowiedz. pilne

1

Odpowiedzi

2010-03-05T23:42:13+01:00
A)Ca(OH)2 + CO2 -> CaCO3 + H2O
cm=n/v
n=200moli

1mol -44g
200moli-x
x=8800g
a ze mamy wydajnosc 40%, wiec
8800/0,4=22000g
44g-22,4dm3
22000-x
11200dm3

b)potrzeba nam 400moli CO2
pv=nRT
v=nRT/p
v=400*83,1*293*2026=480,7dm3
wiecej tu sie nie da...