Odpowiedzi

2010-03-03T15:26:49+01:00
1. a) - Tak

2. Dzielniki liczby 24: 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, 24

3. 4,5-(1½+3½)*½ = 4,5-5*½=4,5-2,5=2

4. 1%x=8
0,01x=8 |:0,01
x=800

5. ¾ > 6/18 bo...
9/12 > 4/12

6. 3√8*√8=3*8=24

7. y=3x+1 -> x=7
y=3*7+1
y=22

8. V=a³ -> a=1½
V=(1½)² = (3/2)² = 9/4 = 2¼cm³

9. P=½*d₁*d₂ -> d₁=12,2dm d₂=8,8dm
P=½*12,2*8,8=6,1*8,8=53,68dm²

10. romb: ma wszystkie boki równe, Suma miar dwóch sąsiednich kątów wewnętrznych wynosi 180°, Przekątne przecinają się w połowie pod kątem prostym oraz dzielą go na cztery przystające trójkąty prostokątne.

11. 2(x+y)² - 2xy +(x+y)² -> x=1½ y=2,3
2(1,5+2,3)² - 2*1,5*2,3 + (1,5+2,3)² = 2*14,44-6,9+14,44=50,22

12. y=3x-½
0=3x-½
½=3x |:3
⅙=x - miejsce zerowe (⅙,0)

y=3x-½
y > 0
3x-½ > 0
3x > ½ |:3
x > ⅙ - dla wartości x większych niż ⅙

14. Dzielę na 6 trójkątów równobocznych o boku 3cm...
P=6*½a*h
P=6*½*3*3√=6*4,5√3=27√cm²

16.
{x-y/2 + x+y/3 =8 |*6
{2(x-y) = ½(x+2y)

{3x-3y+2x+2y=48
{2x-2y=½x+y |*2 -> 4x-4y=x+2y

5x-y=48 |*6
3x-6y=0

30x-6y=288
3x-6y=0

27x=288
x=10⅔
32-6y=0
32=6y |:6
5⅓

18.
17/23 = x/69 (z proporcji)
117,3=2,3x
x=51m - wysokość wieży

19.
4*12 > 9*5
48 > 45
W wycieczce uczestniczyło najmniej 46 uczestników, a najwięcej 48...

20.
Dane:
Cp=5%
mr=40g
ms=0,05*40=2g - masa soli w wodzie morskiej.

Cp=2%
ms=2g
mr=2/0,02=100g - tyle musi być masa roztworu o stężeniu 2%
100-40=60g - tyle trzeba dolać.P.S. Jeżeli uznasz moją odpowiedź na dobrą, to daj naj ;)
1 5 1