Odpowiedzi

2010-03-03T15:28:56+01:00
1) Salomon-Syn Dawida był z początku królem mądrym i potężnym.Poświęcił Bogu świątynie którą zbudował w Jerozolimie.Stopniowo jego serce jednak oddaliło się od Boga i popadł w bałwochwalstwo.

Dawid- był wielkim królem Izraela.Pochodził z betlejem.Pokonał mocarza Goliata.Sprowadził Arkę Przymierza do Jerozolimy.

Bóg wybrał Mojżesza i powierzył mu misję wyprowadzenia z Egiptu swego ludu oraz przez niego przekazał ludziom Dekalog:):)
24 2 24
2010-03-03T15:34:22+01:00
1.
Dawid-postać biblijna, król Izraela od ok. 1010 p.n.e., poeta. Najmłodszy syn Jessego z Betlejem, ojciec Salomona. Ojciec rodu Dawidytów.

Salomon- syn i następca króla Dawida, króla Izraela, i Batszeby, wdowy po Uriaszu. Urodził się w Jerozolimie już po śmierci swojego starszego rodzonego brata. Otrzymał imię Jedidia (Jedyniasz), imię Salomon było najprawdopodobniej imieniem tronowym, które przybrał dopiero po objęciu rządów.

2.
Mojżesz- postać biblijna, przywódca Izraelitów w okresie ich wyjścia z Egiptu i wędrówki do Ziemi Obiecanej. Żył prawdopodobnie w XIII-XII wieku p.n.e. (według Biblii 120 lat). Brat Aarona i Miriam.

3. Wiem.. Ale jak to powiedzieć .. Yy.. ;/ Tego ci nie podam sork..!;p


4.
Rozprzestrzenienie się nowej wiary było początkowo związane z istniejącą diasporą żydowską. Stłumienie dwóch powstań żydowskich w I i II wieku n.e. doprowadziło do zburzenia Jerozolimy w 70 roku n.e. przez Tytusa, późniejszego cesarza rzymskiego; podziału społeczeństwa żydowskiego oraz jego migracji po całym ówczesnym świecie. Rozpowszechnienie wiary chrześcijańskiej, związane właśnie z tym faktem, zapoczątkowało długi okres rozwoju wyznania po całym Imperium Romanum. Utworzone zostały "kościoły" całkowicie autonomiczne pod względem administracyjnym, choć gmina jerozolimska ze zrozumiałych względów posiadała wśród nich pierwszeństwo. Jedyną więź między Kościołami stanowił przyjęty powszechnie obrzęd chrztu oraz eucharystia. Początkowo wiara nie znalazła dużego grona wyznawców. Przełom nadszedł wraz z okresem działalności Św. Pawła z Tarsu. Głosił on, że wyznawcą chrześcijaństwa może zostać każdy, nie tylko członek gminy żydowskiej. Oznaczało to całkowite zerwanie z judaizmem i uniezależnienie wyznania. Jego podróże w latach 45 - 54 n.e. pozwoliły pozyskać duże grono wyznawców, głównie w Azji Mniejszej oraz Grecji. Narodziły się pierwsze poza Jerozolimą gminy chrześcijańskie, powstałe w miastach Wschodu: Aleksandrii, Antiochii i Efezie. Religia ulegała coraz szerszej ekspansji, także na tereny Półwyspu Apenińskiego.

28 4 28
2010-03-03T15:34:38+01:00
1) Obaj byli krolami izraelskimi- Dawid -2 ( po przejęciu władzy po śmierci Saula), a salomon - 3 ( po Dawidzie). Poza tym Dawid byl ojcem Salomona i założycielem nowej dynastii królewskiej w Izraelu ( panującej aż do niewoli babilońskiej)
2) Prorokiem izraelskim, który wyprowadził Żydów ok. 1200 r. z Egiptu oraz dokonal reformacji wierzeń izraelskich ( po latach niewoli egipskiej zaszło w niej wiele zmian) Mojżesz doprowadził Lud wybrany do Ziemii Świętej , jednak sam w niej nie był ( to kara boża za zabójstwo Egipcjanina)
3)miłość bliźniego, życie wieczne, szacuenek dla Boga i czlowieka, możliwość poprawy życia i skruchy, skromne życie- bez przedmiotów zbytkowycj, doczesnych
4) Żiemia święta, Azja Mniejsza, Grecja, Rzym, Półwysep Synaj i Pólwysep Arabski, Afryka Północna, Hiszpania, Galia, Brytania, Irlandia- wszystko w czasie podróży apostolskich
18 1 18