Witam oferuje gwiazdki i najlepsze zadanie za danie obliczen :) za odpowiedzi glupie w celu uzyskania pkt pisze do modajezeli nie zrobicie calosci to nic zrobcie chociaż polowe


1. Na kółku matematycznymuczniowie sklejali z kartonu „matematyczne bombki” na świąteczną
choinkę. Ola wykonała bombkę w kształcie sześcianu o krawędzi 3 cm. Ile centymetrów kwadratowych
kolorowego papieru potrzeba na oklejenie takiej ozdoby? Pomiń powierzchnię zakładek,
potrzebnych do sklejenia.
2. Narysuj siatkę, z którejmożna skleić model dachu budynku przedstawionego
na rysunku. Uwzględnij zakładki do sklejenia. Uwaga. Wszystkie połacie dachu
mają jednakowy kształt i wymiary.
3. Metr kwadratowy blachy dachowej kosztuje 19 zł. Oblicz, ile kosztuje blacha potrzebna na
pokrycie całego dachu tego budynku. Pomiń w obliczeniach blachę zużytą na zakładki.
4. Ile waży blacha na pokrycie jednej połaci tego dachu, jeśli jej 1 metr kwadratowy waży 5,5 kg?
5. Pierwsza lekcja rozpoczyna się o 8.15. Poranne mycie, ubieranie i jedzenie śniadania zajmują
Karolowi pół godziny, droga do szkoły – kwadrans. O której godzinie Karol powinien wstać, aby
zdążyć do szkoły na 5 minut przed rozpoczęciem lekcji?
6. Pierwsza lekcja rozpoczyna się o 8.15. Przerwy po czwartej i piątej lekcji trwają po 20 minut,
natomiast wszystkie pozostałe przerwy są dziesięciominutowe. Robert ma w poniedziałek 5 lekcji.
Każda trwa 45 minut. O której godzinie skończy zajęcia?


7. Rodzina Kowalskich jedzie z Ciechanowa do Poznania samochodem, którego średnie zużycie
paliwa wynosi 6,5 litra na 100 km. Litr benzyny kosztuje 4,80 zł. Odległość z Ciechanowa do
Poznania wynosi 300 km. Oblicz, ile zapłacą za benzynę państwo Kowalscy. Zapisz wszystkie
obliczenia.
8. Robert korzysta z komputera przeciętnie 2,5 godziny dziennie. Obliczył, że jest to 5
8 jego
wolnego czasu. Ile czasu wolnego dziennie ma Robert? Zapisz obliczenia.
9. Jaki dzień tygodnia wypadnie za 1000 dni od 14 października 2008 roku, który wypadł we
wtorek?

2

Odpowiedzi

2010-03-03T16:28:35+01:00
Zad.1
P=2*Pp+4*Pb
P=2*(3*3)+4*(3*3)
P=18+36=54 [cm^2]

zad.5
0.5h- poranne obowiązki
8.15=8.25h- pierwsza lekcja
0.15=0.25h- droga do szkoły
8.10=8. 10/60 - przyjscie do szkoly

8.10/60-0.5-0.25=7.25/60h
odp.Karol powinien wstać o 7.25

zad.6
8.15=8.25h- początek pierwszej lekcji
0.10=0.10/60h- przerwa w szkole
0.20= 0.20/60h- duża przerwa
0.45=0.75h- czas trwania jednej lekcji

8.25+(5*0.75)+3*0.10/60+0.20/60=12+0.5+0.20/60=12.50/60

odp.Robert kończy lekcje o 12.50

zad.7
6.5l-100km
xl-300km

x=6.5*300:100
x=19.5l

1l-4.80 zl
19.5l-x zl

x=19.5*4.80
x=93.6 zl
odp. Za benzyne zapłacą 93.6 zl

zad.8
2.5h-5/8
x h- 1

x=2.5:5/8
x=4h
odp.Robert ma 4 godziny wolnego czasu
1 5 1
2010-03-03T16:29:36+01:00
1.
a=3
Pc=6*3^2=54cm^2
5.
8:15-30-15-5=7:40-30=7:10
6.
8:15+45+10+45+10+45+10+45+20+45=12:50
7.
(6,5*3)*4,80=19,5*4,8=93,6
8.
2,5=5/8
x=8/8
2,5*8/8=5/8x /*8
2,5*8=5x
20=5x
x=4
Odp: Robert dziennie ma 4 godziny wolnego
1 1 1