Odpowiedzi

2013-04-20T01:33:33+02:00

5H₂O         -   5 cząsteczek wody

7Na            -   7 atomów sodu

7NaNO₃    -   7 cząsteczek azotanu(V) sodu

8CuO         -   8 cząsteczek tlenku miedzi(II)

8Cu            -   8 atomów miedzi

8O₂            -   8 cząsteczek tlenu

4CO₂         -   4 cząsteczki tlenku węgla(IV)

MgO          -   1 cząsteczka tlenku magnezu

4Mg           -   4 atomy magnezu

 

•   Jeżeli masz same symbole pierwiastków (np. Mg, Cu, Na itd.) to wtedy masz atomy (jeżeli przed symbolem stoi jakaś liczba, to oczywiście masz ileś tych atomów).

•   Jeżeli masz symbole pierwiastków za którymi stoją indeksy stechiometryczne (czyli te małe cyferki) (np. O₂, Cl₂ itd.) lub wzór związku składa się z więcej niż 1 atomu (np. MgO, CuO, NaNO₃ itd.) to wtedy masz cząsteczki (jeżeli przed wzorem stoi jakas liczba, to masz ileś tych cząsteczek).