Mam zadanie domowe z matmy , którego niepotrafię rozwiązać..POMÓŻCIE MI !! :((
polecenie:
Przedstaw w postaci iloczynu.
a) 5x² - 15x =
b)3by-6b =
c)-8xy + 8x =
d)10a² - 2ab =
e)xy - x²y =
f)6a - 24b + 30c =
g)12ab² + 16b² =
h)x³ - 2x² + x =
i)2xy + 3x - x²y =

DAJE ZA ROZWIĄZANIE 30 pkt. proszę o jak najszybsze rozwiązania. Aha i jeszcze jedno.. rozpiszcie mi te przykłady :** dziękuję.. czekam :*** :))

3

Odpowiedzi

2010-03-03T16:06:56+01:00
A) 5x² - 15x = 5x*(x-3)
b)3by-6b = 3b*(y-2)
c)-8xy + 8x = 8x*(-y+1)
d)10a² - 2ab = a*(10a-2b)
e)xy - x²y = xy*(1-x)
f)6a - 24b + 30c = 6*(a-4b+5c)
g)12ab² + 16b² = 4b²*(3a+4)
h)x³ - 2x² + x = x*(x²-2x+1)
i)2xy + 3x - x²y = x(2y+3-xy)

Musisz zawsze znaleźć wspólne liczby i je przed nawias wziąć, a potem pomnożyć tak, żeby wyszło to samo co wcześniej... Jeśli nie rozumiesz nadal to może na priv
2010-03-03T16:09:50+01:00
A) 5x² - 15x = 5x(x - 3)
b)3by-6b = 3b(y-2)
c)-8xy + 8x = 8x(-y +1)
d)10a² - 2ab = 2a(5a -b)
e)xy - x²y = xy(1-x²)
f)6a - 24b + 30c = 6(a- 4b + 5c)
g)12ab² + 16b² = 4b² (3a + 4)
h)x³ - 2x² + x = x(x² - 2x +1)
i)2xy + 3x - x²y = x(2y +3 -xy)
2010-03-03T16:11:20+01:00
A
5x*(x-3)
b
3b*(y-2)
c
8x*(-y+1)
d
2a*(5a-b)
e
xy*(1-x)
f
6(a-4b+5c)
g
4b(do kwadratu)*(3a+4)
h
x*(x(do kwadratu)-2x+1)
i
x*(2y+3-xy)

nie rozpisywałam bo nie ma co rozpisywac, po prostu wyciągnęłam powtarzającą sie w każdym wyrazie literę, cyfrę lub to i to, to co z tego zostało jest nawiasie