1.Zaznacz prawidłową odpowiedzi.
Objętość graniastosłupa jest równa 12l.podaj wysokość tego graniastosłupa,jeżeli pole podstawy jest równe 8dm².
A)15dm B)15cm C)1500mm D)0,015m

2.Objętość graniastosłupa o wysokości 20 jest równa objętości sześcianu o krawędzi mającej długości 10³√3.Oblicz pole podstawy graniastosłupa.

Daje Najlepszą tylko dobrze zrobić

1

Odpowiedzi

2010-03-03T16:18:21+01:00
Zad 1
V - objętość = 12 l = 12 dm³
P - pole podstawy = 8 dm²
h = V/P = 12/8 = 1,5 dm
odp
wysokość = 1,5 dm = 15 cm
zad 2
h - wysokość graniastosłupa = 20
a - krawędź sześcianu = 10³√3
V - objętość sześcianu = (10³√3)³ = 1000 razy 3 = 3000
V1 - objętość graniastosłupa = 3000
Pp - pole podstawy graniastoslupa = V/h = 3000/20 = 150
odp
pole podstawy = 150