Odpowiedzi

2009-10-20T16:29:12+02:00
Synteza:
węgiel + tlen --> tlenek węgla (IV)
C + O2 --> CO2
Analiza:
Węglan wapnia (IV) --> Tlenek Wapnia + tlenek węgla (IV)
CaCO3 → CaO + CO2
Spalanie:
Metan + Tlen--> tlenek węgla (IV) + woda
CH4 + 2 O2 → CO2 + 2 H2O
Utlenianie:
Wapń + tlen --> Tlenek wapnia
Ca + 1/2 O2 --> CaO
2009-10-20T16:32:32+02:00
Utlenianie- reakcja chemiczna dzięki której dany atom przechodzi do wyższego stopnia utlenienia
spalanie - reakcja między utleniaczem a palnym materiałem , zostaje wydzielone ciepło oraz światło
analiza- rozkład na czynniki bądź składniki
synteza - łączenie , tworzenie bardziej skomplikowanego ciała