Wybierz nazwy tych soli, które należy rozpuścić w wodzie aby roztwór zawierał dwa razy mnie kationów niż anionów. Napisz odpowiednie równania reakcji chemicznych...
azotan(V) wapnia
chlorek glinu
siarczan(VI)sodu
chlorek żelaza (III)
węglan potasu
fosforan(V) sodu
siarczan(IV) potasu
chlorek miedzi(II)
siarczekpotasu

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-06T01:23:40+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
1.azotan(V) wapnia............Ca(NO3)2---->Ca(2+) + 2NO3(-)
2.chlorek glinu..................AlCl3----->Al(3+) + 3Cl(-)
3.siarczan(VI)sodu..............Na2SO4---->2Na(+) + SO4(2-)
4.chlorek żelaza (III)...........FeCl3----->Fe(3+) + 3Cl(-)
5.węglan potasu................K2CO3---->2K(+) + CO3(2-)
6.fosforan(V) sodu.............Na3PO4---->3Na(+) + PO4(3-)
7.siarczan(IV) potasu...........K2SO3---->2K(+) + SO3(2-)
8.chlorek miedzi(II)............CuCl2---->Cu(2+) + 2Cl-
9.siarczek potasu...............K2S---->2K(+) + S(2-)

Warunek ten spełnia reakcja nr: 1 i 8
1 5 1