Odpowiedzi

2010-03-03T22:19:00+01:00
1. Polacy zostali powołani do armii zaborczych: rosyjskiej, niemieckiej, austriackiej.
2. Niektórzy Polacy liczyli na pomoc innych państw, w tym zaborczych:
- Józef Piłsudski zorganizował Legiony Polskie walczące z Rosją “Legiony Piłsudskiego”,
- Gen. Józef Haller dowodził Armią Polską walczącą z Niemcami u boku Francji,
- Roman Dmowski i Ignacy Paderewski prowadzili działalność dyplomatyczną.
3. Od 1916 r. po akcie dwóch cesarzy (niemieckiego i austriackiego), przywódcy państw Ententy wypowiedzieli się za niepodległością Polski (prezydent USA - 2 razy w1917 r. i 1918 r.).
4. Sytuacja zaborców Polski pod koniec wojny.
5. Polacy rozbrajali wojska zaborcze i tworzyli lokalne ośrodki władzy polskiej.
6. W Czersku powołano Radę Ludową.
7. 11 listopada 1918 r. Józef Piłsudski został dowódcą tworzącego się wojska polskiego, a 13 listopada został naczelnikiem państwa.
11 listopada Święto Odzyskania Niepodległości – data symboliczna.Jest to bardzo szczegółowa notatka, nie wiem, moze coś z tego wybierzesz.
Ja tą notatkę miałam na historii.