1. Zanalizuj, czym dla człowieka wierzącego jest Prawo Boże.
2. Wylicz konsekwencje odrzucenia Bożych Przykazań przez wierzących.
3. wyjaśnij, dlaczego Bóg dał ludziom 10 przykazań Bożych.
4. Dowiedź, że Dekalog jest wyrazem miłości Boga do człowieka!


Proszę o szybką odpowiedź! Daję naj! :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T17:18:25+01:00
!. Dla człowieka wierzącego Prawo Boże jest jednym z najważniejszych praw w jego życiu. Powinien je szanować, dbać o nie, kierować się nimi i nigdy nie może o nim zapomnieć...
2. Konsekwencjami odrzucenia Praw Bożych są m.in. oddalenie się od Pana Boga, odrzucenie Jego nauk, itd. Jednak człowiek nie powinien tego robić, gdyż w ten sposób pokazuje, że nie zależy mu na Panu Bogu i Jego wierze...
3. Bóg dał ludziom 10 przykazań Bożych, aby nauczyli się odpowiedzialności i trwali w wierze z Bogiem...
4. Dekalog, czyli inaczej 10 przykazań jest wyrazem Boga do człowieka... Bóg oddał w nasze ręce Swoje przykazania, które powinniśmy spełniać, przestrzegać ich...
3 5 3