1.Ponieżej narysowane śa: Trojkat równoramienny i równoległobok. Oblicz obwody tych figur. Oszacuj, która figura ma najwiekszy a ktora najmniejszy obwód.( figury w załączniku).

2. Sprawdz czy trójkat ABC jest prostokątny.
a) A=(4,-1), B=(1,5), C=(-4,3)
b) A=(-3,-1), B=(6,-4) C=(7,-1)

WSZYSTKIE OBLICZENIA MAJA BYC TWIERDZENIEM PITAGORASA! :)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T17:13:14+01:00
Zadanie 1.
trójkąt równoramienny:
7²+3²=x²
49+9=x²
x²=58 /√
x=√58
√58×2=2√58
Ob=2√58+6
równoległobok:
4²+3²=x²
16+9=x²
x²=25 /√
x=√25
x=5
5×2=10
2²+6²=y²
4+36=y²
y²=40 /√
y=√40
y=2√10
2√10×2=4√10
Ob=4√10+10

Zadanie 2.
a) to nie jest trójkąt prostokątny
b) to jest trójkąt prostokątny

Liczę na naj ;))
1 5 1