1.Powierzchnia uprawna Bieszczadzkiego Parku Narodowego wynosi 21,12 km2.Ile to hektarów? 1km2 = 100ha

2.Na koszt wynajmu autokaru składa się opłata stała wynosząca 750 zł za każdy dzień wynajmu oraz opłata 2,50 zł za każdy przejechany kilometr.Oblicz koszt wynajmu autokaru na trzydniową wycieczkę,w czasie której uczestnicy przejadą łącznie 723 km.

3.Parking ma kształt prostokąta,którego jeden bok wynosi 120 m długości,drugi jest o 30m krótszy.Oblicz powierzchnię parkingu.

4.Na planie wykonanym w skali 1: 4000 parking ma wymiary 3 cm x 3 cm.Jakie ma wymiary ten parking w rzeczywistości?

5.Na wycieczkę pojechało 42 uczestników.Liczba dziewcząt stanowiła 3/7 liczby uczestników w wycieczce.Ile chłopców pojechało na wycieczkę?

6.W pewnej szkole liczba uczniów klas szóstych jest największą liczbą dwucyfrową podzielną przez 3 i przez 4.Ilu uczniów jest w tej klasie?

7.Rabata kwiatowa ma kształt prostokąta,którego jeden bok jest dwa razy dłuższy od druegiego, a obwód wynosi 24 m.Jakie wymiary ma ta rabata kwiatowa.

8.Pan Nowak rozpoczął pracę na działce o godzinie 14.42 a zakończył o 17.28.Ile czasu pracował na działce pan Nowak?

9.Działka pana Nowaka ma kształt prostokąta o długości 30m i szerokości 20 m,Trawnik zajmuje 1/3 powierzchni działki,kwiaty 1/5, a na pozostałej części rosną warzywa.Ile razy długość tej działki jest większa od jej szerokości ? Oblicz, ile m2 ma powierzchnia tej części działki na której rosną warzywa ?

1

Odpowiedzi

2010-03-03T17:27:48+01:00
1. 21,12 km2 * 100 = 2112 ha

2. 3 dniowa wycieczka
a dzień - 750 zł za autokar
3 dni - 3*750 = 2250zł

1km = 2,50zł
723 km * 2,50 zł = 1807,5 zł

2250 zł + 1807,5 zł = 4057,5 zł

Odp. koszt wynajmu autokaru na 3-dniową wycieczkę wynosi 4057,5 zł.

3. P=a*b
a = 120m
b = 120m - 30m = 90m
P= 120m * 90m = 10800m2

4. 3cm*3cm = 9 cm
1:4000
1-4000cm
1-40m
1-0,04km
0.04 km *9 = 0,36 cm

0,6x 0,6cm

5. razem 42 uczestników
42*3/7 = 42*3/7 = 126/7 = 18
42 - 18 = 24

Odp. Pojechalo 24 chłopców.

17.28 - 14.14 = 2.46
Odp. Pan nowak pracowal na dzialce 2 h 46 minut.

6,7,9 jakos niemoge wyliczyc ;p