Wyłącz wspólny czynnik przed nawias :
a) 12x²y - 20x³y + 16x²y² -
b) 3ab³ + 6ab² - 18ab =
c) 15x³y² + 10x²y - 20x²y³ =
d) 4ax - 8ax² - 12ax³ =
e) 40m²n - 25mn² + 30mn =
f) 20ab² + 10a³b³ - 25ab=
g) 18x²yb - 27xa - 36ax²=
h) -5a³y - 15a(do czwartej)b² + 20a³b(do czwartej) =
prosze bo to na jutro tylko wystarczy a)= ..... b)= .... :))

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T18:29:30+01:00
A) 12x²y - 20x³y + 16x²y²=4x²y(3-5x+4y)
b) 3ab³ + 6ab² - 18ab=3ab(b²+2b-6)
c) 15x³y² + 10x²y - 20x²y³ =5x²y(3xy+2-4y²)
d) 4ax - 8ax² - 12ax³=4ax(1-2x-3x²)
e) 40m²n - 25mn² + 30mn =5mn(8m-5n+6)
f) 20ab² + 10a³b³ - 25ab=5ab(4b+2a²b²+5)
g) 18x²yb - 27xa - 36ax²=9x(2xyb-3a-4x²)
h) -5a³y - 15a(do czwartej)b² + 20a³b(do czwartej)=5a³(-y-3ab²+4b(do cztartej))