Błagam proszę o pomoc ! Muszę mieć to na jutro ! ;(
Daje za te zadania 50 punktów ! .
Muszą być wszystkie obliczenia !!!
1.Podczas spalania magnezu zużyto 1,6 g tlenu, otrzymując 4,0 g tlenku magnezu. Oblicz masę spalonego magnezu.
2. Z rozkładu 7,2 g wody otrzymano 4,48 dm sześciennych tlenu ( d O2 = 1,43 g / dm sześcienny). Oblicz masę otrzymanego wodoru.
3. Podczas ogrzewania 111,0 g malachitu powstaje 80,0 g produktu stałego , 9,0 g wody oraz produkt gazowy. Oblicz masę zebranego gazu. ;)

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T09:30:14+01:00

Ta odpowiedź została oznaczona jako zweryfikowana

×
Zweryfikowane odpowiedzi zostały sprawdzone przez ekspertów, dlatego mamy pewność, że są prawidłowe i bezbłędne. Od dawna na zadane.pl znajdziesz tysiące poprawnych odpowiedzi, które zostały sprawdzone przez moderatorów (najbardziej zaufanych członków naszej społeczności).
Wszustkie zadania obliczam wykorzystując prawo zachowania masy:
1.
2Mg + O2---->2MgO
xg Mg + 1,6g O2 = 4,0g MgO
x+1,6=4,0
x=4,0-1,6
x=2,4
Spalono 2,4g magnezu

2.
Przeliczam objętość tlenu na masę tlenu
d=m/v
m=d*v
m=1,43*4,48
m=6,4g tlenu
2H2O------>2H2 + O2
7,2g wody = xg wodoru + 6,4g tlenu
7,2=x+6,4
x=7,2-6,4
x=0,8
Otrzymano 0,8g wodoru

3.
Malachit------>Produkt stały + Woda + Produkt gazowy
111,0g malachitu = 80,0g produktu stałego + 9,0g wody + xg produktu gazowego
111,0=80,0+9,0+x
111=89+x
x=111-89
x=22
Otrzymano 22g produktu gazowego
2 5 2