Dam 14!!

zad1.korzystając z układu okresowego pierwiastkó chemicznych oraz z podanych informacji, zidentyfikuj sól, podaj jej wzór i nazwę. Napisz wnioski wynikające z kazdej informacji.

a)numer grupy w której znajduje sie metal wchodzące w skład soli, jest równy liczbie atomowej tlenu.
Wniosek..............................................................................

b)atom metalu ma tyle powłok elektronowych, ile wynosi maksymalna wartościowość krzemu.
wniosek.................................................................................

c)w skład anionu kwasu tlenowego wchodzi niemetal, ktorego wartościowość w tym zwiazku wynosi IV.
wniosek............................................................................

d)jąro tego niemetalu zawiera 6 protonów.
wniosek...............................................................................

e)liczba wszystkich atomów we wzorze tej soli jest równa liczbie atomowej pierwiastka znadującego sie w 13. grupie i 2. okresie.
wniosek.......................................................................


WNiosek............................................................................
Identyfikowana sól to......................................... (wzór i nazwa)

błagam :(

1

Odpowiedzi

2013-04-21T03:29:15+02:00

a)   numer grupy w której znajduje się metal wchodzący w skład soli, jest równy liczbie atomowej tlenu.
Wniosek:   Metal znajduje się w VIII grupie układu okresowego.

 

b)   atom metalu ma tyle powłok elektronowych, ile wynosi maksymalna wartościowość krzemu.
Wniosek:   Atom metalu ma 4 powłoki elektronowe (czyli znajduje się w 4 okresie układu okresowego).

 

c)   w skład anionu kwasu tlenowego wchodzi niemetal, ktorego wartościowość w tym zwiazku wynosi IV.
Wniosek:   Tym niemetalem może być węgiel albo siarka.

 

d)   jądro tego niemetalu zawiera 6 protonów.
Wniosek:   Tym niemetalem jest węgiel.

 

e)   liczba wszystkich atomów we wzorze tej soli jest równa liczbie atomowej pierwiastka znadującego sie w 13. grupie i 2. okresie.
Wniosek:   Liczba wszystkich atomów we wzorze soli jest równa 5.

 

Wniosek:   W skład tej soli wchodzą atomy węgla, tlenu (czyli anion węglanowy) i żelaza(II). (nie może być żelaza(III),  ponieważ wtedy suma atomów we wzorze soli wyniosłaby 14;

wzór soli z żelazem(III) jest taki:   Fe₂(CO₃)₃)

 

Identyfikowana sól to węglan żelaza(II) (FeCO₃)