Odpowiedzi

2010-03-03T22:10:45+01:00
Współrzędne punktu A otrzymujemy rozwiązując układ równań:
y=-3x
y=x+4

-3x=x+4
4x=-4
x=-1
wtedy y=3
Zatem A=(-1,3)

Współrzędne punktu B:
Skoro punkt ten jest punktem przecięcia y=x+4 z osią X, więc jego druga współrzędna jest równa zero (bo leży na osi). Pierwszą współrzędną wyliczamy wstawiając do y=x+4 y=0:
0=x+4
x=-4
Mamy więc B=(-4,0)