1.Uzupełnij zadanie.

Izotopy to odmiany ________ pierwiastka chemicznego o ________
__________ liczbie atomowej (Z), ale ___________ liczbie masowej (A).

2.Dwie odmiany izotopowe azotu występujące w przyrodzie to. Podaj liczy cząstek podstawowych tych izotopów.

Liczba protonów liczba, neutronów, liczba elektronów

15n
7

3. Spośród podanych atomów wypisz grupy izotopów tego samego pierwiastka chemicznego. Podaj nazwy i symbole tych pierwiastków.

58E
26

44E
20

50E
24

185E
75

66
30E

42E
20

70E
32

64E
30

52E
24

76E
32

54E
26

68E
30

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T19:08:36+01:00
Izotopy to odmiany jednego pierwiastka chemicznego o takiej samej liczbie atomowej ( z) ale różnej liczbie masowej ( a)

15 N - liczba protonów 7 , liczba neutronów 8 liczba elektronów 7
7

jedna grupa : 56 26 E , 58 26 E 54 26 E - żelazo Fe
Druga grupa : 40 20 E , 44 20 E 42 20 E - wapń Ca
III grupa: 74 32 E , 70 32 E 76 32 E - german Ge
4 grupa - 54 24 E 50 24 E 52 24 E - Cr chrom
5 grupa - 67 30 E 66 30 E 64 30 E 68 30 E - Zn cynk
6 grupa - 187 75 E 185 75 E - Re ren
92 4 92
2010-03-03T20:38:06+01:00
1.

Izotopy to odmiany tego samego pierwiastka chemicznego o takiej samej liczbie atomowej (Z), ale różnej liczbie masowej (A).


2.


15
7

liczba protonów=7
liczba elektronów=7
liczba neutronów=8

14
7
liczba protonów=7
liczba elektronów=7
liczba neutronów=7

3.
58E
26
54E
26
to izotop żelaza

44E
20

42E
20

to izotopy wapnia

50E
24

52E
24

to izotopy chromu


66
30E

64E
30

68E
30
to izotopy cyny70E
32

76E
32
to izotopy germanu
127 4 127