1. Suma trzech kolejnych liczb parzystych jest równa 42. Jakie to liczby?

2. Według legendy na płycie grobowej słynnego matematyka starożytnej Grecji, Diofantosa z Aleksandrii (III-IV w n.e.), był taki napis:"Przechodniu! Pod tym kamieniem spoczywają prochy Diofantosa, który umarł w głębokiej starości. Przez szóstą część swego życia był dzieckiem, przez dwunastą część młodzieńcem. Następnie upłynęła siódma część jego życia, zanim się ożenił. W pięć lat po zawarciu związku małżeńskiego urodził mu się syn, który żył dwa razy krócej od niego. W cztery lata po śmierci swego syna Diofantos opłakiwany przez swych najbliższych, zasnął snem wiecznym. Powiedz, jeśli umiesz, ile on miał lat, kiedy umarł?"

2

Odpowiedzi

2009-10-21T13:27:09+02:00
2009-10-21T14:07:55+02:00