Wyjaśnij dlaczego jonom K+, Ba2, Br-, O2- przypisano takie ładunki. Napisz równania reakcji powstania tych jonów z atomów.

uzupełnij zapisy , wpisując liczby pobranych lub oddanych elektronów
a) Zn ......... - Zn2+
b) Sn4+ .......... - Sn
c) Mn2+ ......... - Mn7+
d) Cl5+............ - Cl-

1

Odpowiedzi

2012-08-19T13:02:07+02:00

Zadanie 1.

 

Wszystkie jony dążą do oktetu elektronowego (upodabniają się do gazów szlachetnych) - są też wyjątki takie jak wodór, lit i beryl. Z metali powstają kationy natomiast z niemetali aniony.

 

K - e⁻ ⇒ K⁺ ⇐ aby przybrał postać helowca musi oddać eletron

Ba - 2e⁻ ⇒ Ba²⁺ ⇐ aby przybrał postać helowca musi oddać 2 eletrony

Br + e⁻ ⇒ Br⁻ ⇐ aby przybrał postać helowca musi pobrać elektron

O + 2e⁻ ⇒ O²⁻ ⇐ aby przybrał postać helowca musi pobrać dwa elektrony

 

 

Zadanie 2.

 

a) Zn - 2e⁻ ⇒ Zn²⁺

b) Sn⁴⁺ + 4e⁻ ⇒ Sn

c) Mn²⁺ - 5e⁻ ⇒ Mn⁷⁺

d) Cl⁵⁺ + 6e⁻ ⇒ Cl⁻

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pozdrawiam :)

2 5 2