Odpowiedzi

2010-03-03T20:25:55+01:00
2010-03-03T20:39:38+01:00
C% = ms ÷ mr × 100%
75% = ms ÷100g × 100% //×100g
100g × 75% = ms × 100% //÷ 100%
100g × 75% ÷ 100% = ms
ms = 100g × 75% ÷ 100% <--- skaamy % z % i zostaje:
ms = 100g × 75 ÷ 100 <--- dzielimy 100 ÷ 100 i wychodzi 1g
ms = 1g × 75
ms = 75g

odp: W 100g wody morskiej znajduje się 75g soli.
Objaśnienie:
ms - masa substancji
mr - masa roztworu
C% - stężenie % roztworu
Mam nadzieję że pomogłem :)