Zad.3/67 Blizej Geografii (kl 1 gim):
Uzupełnij tabelę:

PRZYCZYNA RUCHU WODY MORSKIEJ:
1.Wzajemne przyciąganie Ziemi, Księżyca i Słońca.
2...........................
3...........................

RODZAJ RUCHU WODY MORSKIEJ:
1.......................
2.Falowanie.
3.....................

CHARAKTERYSTYKA RUCHU WODY MORSKIEJ:
1......................
2........................
3.Wielkie rzeki płynące po powierzchni oceanu, przenoszące olbrzymie ilości wody.

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T22:26:21+01:00
PRZYCZYNA RUCHU WODY MORSKIEJ:
1.Wzajemne przyciąganie Ziemi, Księżyca i Słońca.
2.........wiatr..................
3....różnice właściwości chemicznych i fizycznych wód.
.......................
RODZAJ RUCHU WODY MORSKIEJ:
1.......pływy................
2.Falowanie.
3...........prądy oceaniczne..........
CHARAKTERYSTYKA RUCHU WODY MORSKIEJ:
1...To regularnie powtarzające się podnoszenie i opadania wody morskiej. ...................
2........fale spiętrzające się w strefie brzegowej (do 40 m. wysokości) zatem niosące ogólne zniszczenie. Fale sejsmiczne mogą być wywołane również podwodnymi osuwiskami, obrywami lub wybuchami atomowymi...............
3.Wielkie rzeki płynące po powierzchni oceanu, przenoszące olbrzymie ilości wody.
6 3 6