Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T20:57:50+01:00
A)
7x-11y=22/(-2)
2x+3y=18/(-7)

-14x++22y=-44
-14x-21y=-126
_________________________+

y=170

b)
2x+3y=4/(-5)
5x+6y=7/(2)

-10x-15y=-20
10x+12y=14
___________________+

-3y=-6/(-3)
y=2

2x+3 x 2=4
2x+6=4

2x=2/2
x=1

y=2
x=1

c)
3x+y=-1
-3y-5y=-7
____________________+
-4y=-8/4
y=2

3x + 2 =-1
y=2

y=2
x=1

2010-03-03T21:22:17+01:00
A)
7x-11y=22
2x+3y=18

2x=18-3y //2
7x-11y=22

x=9-3/2y
7(9-3/2y)-11y=22

x=9-3/2y
63-21/2y-11y=22

x=9-3/2y
-21 1/2y=22-63 //-21 1/2

x=9-3/2y
y=82/43

x=9-3/2*82/43
y=82/43

x=9-123/43
y=82/43

x=6 6/43
y=82/43

b)
2x+3y=4
5x+6y=7

2x=4-3y
5x+6y=7

x=2-3/2y
5(2-3/2y)+6y=7

x=2-3/2y
10-15/2y+6y=7

x=2-3/2y
-3/2y=7-10 //-3/2

x=2-3/2y
y=2

x=2-3/2*2
y=2

x=-6
y=2

c)
3x+y=-1
-3x-5y=-7
____________

-4y=-8//-4
y=2


3x+y=-1
3x+2=-1
3x=-3//3
x=-1

y=2
x=-1