Odpowiedzi

2010-03-04T22:07:22+01:00
JULIA
Niewiasta ze zboru w Rzymie, której Paweł przesłał pozdrowienia (Rz 16:15). Mogła być żoną lub siostrą Filologa

Np Marta , Maria, Syntycha, Ewodia, Anna, Atalia, Rut i Rachab Mat 1:5 ,Magdalena i Salome , Marka 15:40