Sformułuj i rozwiąż proglemy dotyczące zamierania raf koralowych

Proglemy
...........................................
jak jest?
1.......
2.......
3........
jak powinno być?
1...........
2.........
3.............
dlaczego powinno być?
1.................
2..................
3....................
dlaczego nie jest tak jak powinno być?
1..................
2.............
3..............

wniski
jakie działania należy podjąć?
.........................


prosze napiszcie wtylu podpunktach ile napisałam to ważne bardzo !!!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T20:25:26+01:00
Problemy
zanieczyszczona woda ściekami i dużą ilością zanieczyszczeń oraz wycieku ropy z tankowca