Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-03T21:52:12+01:00
Liberalna:
- jest to doktryna indywidualistyczna, głosząca odmienność ludzi oraz pojmująca narody i społeczeństwa jako zbiory jednostek - jednostka stawiana jest na pierwszym miejscu
- liberałowie uważają, że obdarzony rozumem człowiek kieruje się rozsądkiem i powinien sam decydować o sobie, czyli być w pełni wolny, a jedynym, co ogranicza jego wolność, jest wolność innych ludzi
- doktryna liberalna uznaje równość ludzi w sensie równego prawa do wolności
- jednostka ludzka posiada prawa przyrodzone, których żadna władza nie może naruszać, takie jak: wolność osobista, wolność sumienia, wolność słowa, prasy, druku, zgromadzeń i zrzeszeń, a przede wszystkim prawo do posiadania własności - własność uważana jest przez liberałów za gwarancje wolności
- państwo powinno być ograniczone w swych działaniach do zagwarantowania praw jednostki i zapewnienia spokoju - postulat państwa minimum (państwo "stróżem nocnym")
- władza w państwie powinna być podzielona, gdyż jest to najlepszym zabezpieczeniem przeciw despotyzmowi
- wiara w postęp
Konserwatywna:
- wiara w istnienie nadrzędnego, z reguły boskiego porządku społecznego, połączona z przekonaniem, że problemy społeczno-polityczne to przede wszystkim problemy moralne, czyli, że w działaniach politycznych należy stosować metody moralne i zmierzać do realizacji dobra
- niewiara w rozum ludzki, doktryna nie podziela optymizmu na temat możliwości wyeliminowania złych cech właściwych naturze ludzkiej i odrzuca jednostronne spojrzenie na jednostkę ludzką jako istotę racjonalną, podkreślając, że kieruje się ona również emocjami i instynktami) i sceptycyzm co do ludzkich możliwości świadomego kształtowania życia społeczno-politycznego
- niewiara w ideę postępu, przekonanie, że na świecie zawsze będzie dobro i zło
- szacunek wobec tradycji i przeszłości
- krytyka rewolucji i gwałtownych zmian oraz przeciwstawianie im zmian ewolucyjnych
- nieufność wobec egalitaryzmu i uniformizmu oraz aprobata elitaryzmu
- przekonanie, że własność i wolność są nierozdzielne

Pozdrawiam
4 4 4