Stężenie siarkowodoru w gazie uzyskanym z suchej destylacji węgla wynosiło 0.5% obj. w warunkach normalnych. Siarkowodór usuwano z gazu stosując jako sorbent rudę darniową, której głównym składnikiem był wodorotlenek żelaza (III). Oblicz ile m3 gazu można oczyścić z siarkowodoru, stosując aparat sorpcyjny zawierający 20 kg sorbenta, którego 80% wag. stanowi Fe(OH)3. Zakładamy, że proces sorpcji polegający na tworzeniu siarczku żelaza (III) zachodzi w warunkach normalnych ze 100% wydajnością, a masę sorpcyjną wykorzystujemy jednorazowo, do całkowitego wyczerpania fazy aktywnej sorpcyjnie.trzeba Biorąc pod uwagę zawartość wodorotlenku Fe(III) w sorbencie obliczyc objętość usuniętego siarkowodoru Vs i objętość oczyszczonego gazu V: V = Vs . 100%/0.5%

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T00:36:17+01:00
Witaj
dane: p1=0,5%v/v, M=20kg, p2=80%wag.
szukane: V
wsad sorbenta zawiera M*p2/100% = 20kg*80%/100% = 16kg Fe(OH)3
Vgazu : Vh2s = 200 : 1
2Fe(OH)3 + 3H2S--------->Fe2S3 /2FeS+S ?/ + 3H2O
..214kg........67,2m3 H2S
...16kg.............x
---------------------------------
x = 16kg*67,2m3/214kg = 5m3 H2S

1m3 H2s................200m3 gazu
5m3........................y
-------------------------------------------
y = 5m3*200m3/1m3 = 1000m3 gazu można oczyścić z H2S w zadanych war.