Wykonaj mnożenie i przeprowadź redukcję wyrazów podobnych:
a)½(2a-4b)+⅓(3a+9b)
b)¾(a-b)-⅛(a+b)
c)0,1(4a-5b)-0,2(3a+4b)
d)⁷/₁₂(¹/₇a+⁴/₂₁b)+⁹/₁₀(⅓a-⅚b)
e)¹/₁₈(³/₂a-⁹/₄b)-¹/₃₂(⁴/₃a-8b)
f)1,1(1,1a-1,2b)+1,2(1,2a+1,1b)

2

Odpowiedzi

2010-03-03T22:58:38+01:00
A)½(2a-4b)+⅓(3a+9b)= a-2b+a+3b=b
b)¾(a-b)-⅛(a+b)=3/4a-3/4b-1/8a+1/8b=6/8a-6/8b-1/8a+1/8b=5/8a-5/8b
c)0,1(4a-5b)-0,2(3a+4b)=0,4a-0,5b-0,6a-0,8b=-0,2a-1,3b
d)⁷/₁₂(¹/₇a+⁴/₂₁b)+⁹/₁₀(⅓a-⅚b)= 7/84a+28/252b + 9/30a-45/60b=
e)¹/₁₈(³/₂a-⁹/₄b)-¹/₃₂(⁴/₃a-8b)
f)1,1(1,1a-1,2b)+1,2(1,2a+1,1b)
2010-03-03T22:59:30+01:00
A)½(2a-4b)+⅓(3a+9b)=a-2b+a+3b=2a+b
b)¾(a-b)-⅛(a+b)=3/4a -3/4b-1/8a-1/8b=5/8a-5/8b
c)0,1(4a-5b)-0,2(3a+4b)=0,4a-0,5b -0,6a-0,8b=-0,2a-1,3b
d)⁷/₁₂(¹/₇a+⁴/₂₁b)+⁹/₁₀(⅓a-⅚b)=1/12a+4/36b +9/30a - 45/60b=23/60a -1380/60

e)¹/₁₈(³/₂a-⁹/₄b)-¹/₃₂(⁴/₃a-8b)=1/8a-1/8b-1/24a+1/4b=2/24a +1/8b