Z wysokosći 45m spada swobodnie kamień. Oblicz:
a) z jaką prędkoscią uderzy kamień w ziemie
b)prędkosć kamienia w 1/3 wysokosci
c) wysokosć na której prędkosć kamienia będzie równa połowie prędkości upadku-swobodny upadek


bardzo prosze

2

Odpowiedzi

2010-03-04T08:07:58+01:00
A)
v=g*t
t=√2h/g
t=√2*45/10
t=√90/10
t=√9
t=3s
v=10*3
v=30m/s

b)45/3=15
t=√3
v=10*√3
v=10√3m/s
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T08:27:14+01:00
Witaj
dane: H=45m, g=10m/s2
szukane: vk, v, h
a/
Epmax = Ekmax
mghmax = mgH = 0,5m[vk]2
[vk]2 = 2gH = 2*10m/s2*45m = 900m2/s2
vk = 30m/s
b/
prędkość kamienia na wys. h=[1/3]H nad ziemią czyli po przebyciu [2/3]H
0,5mv2 = 2/3 *mgH
v2 = 4gH/3 = 4*10m/s2*45m/3 = 600m2/s2
v = 24,5m/s
c/
v = 0,5*30m/s = 15m/s
0,5mv2 = mg[H-h] gdzie h = wys. nad ziemią
H -h = v2/2g
h = H - v2/2g = 45m - 11,25m = 33,75m = 0,75H nad ziemią.

..............................pozdrawiam