Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T08:37:47+01:00
A₁=0,8m/s²
a₂=3,2m/s²

m₁ / m₂ = ?

na te ciała działają jednakowe siły

F=m₁*a₁

F=m₂*a₂

możemy je do siebie przyrównać

m₁*a₁=m₂*a₂
m₁=m₂*a₂/a₁
m₁/m₂=a₂/a₁

m₁/m₂= 3,2m/s² / 0,8m/s² = 4

stosunek tych mas wynosi 4