Bok trójkata ma 12 dm długosci wysokosć opuszczona na ten bok jest równa 8 dm. Inny bok trójkata ma 15 dm długosci. Oblicz pole i wysokosc opuszczona na ten drugi bok trójkata.

Dzbanek kosztuje 14,50 zł a szklanka 2,30 zł. Oblicz ile trzeba zapłacic za dzbanek i 4 szklanki ?

Z których odcinków da sie zbudować trójkat a) 6cm,8cm, 15 cm b) 2cm,100cm 100cm odpowiedz uzasadnij

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T10:08:01+01:00
Pole trójkąta obliczamy ze wzoru:
P=½xh
x - bok
h-wys. opuszczona na ten bok

czyli:
P=½*12dm*8dm=48dm²

drugi bok ma15dm
czyli:
48dm²=½*y*15dm
y=48dm²:½:15dm
y=6,4dm

Odp. Pole tego trójkata jest równe 48dm², a wysokość opuszczona na bok dł. 15dm ma długość 6,4dm.

Ad.2.
dzbanek-14,50zł
szklanka-2,30zł
Dzbanek + 4 szklanki
14,50zł+4*2,30zł=14,50zł+9,20zł=23,70zł
Odp. Za dzbanek i 4 szklanki zapłacisz 23,70zł.

Ad.3.
Z których odcinków da sie zbudować trójkat a) 6cm,8cm, 15 cm b) 2cm,100cm 100cm odpowiedz uzasadnij

Trójkat można zbudować tylko wtedy, gdy suma dwóch krótszych boków jest większa od długości boku najdłuższego
czyli:
a) 6cm,8cm, 15 cm
6cm+8cm=14cm <15cm
z tych odcinków nie zbudujemy trójkata

b) 2cm,100cm, 100cm
2cm+100cm=102cm>100cm
zbudujemy trójkat