Te wszystkie pytania mają związek z Katyniem .
1.Kiedy dokonano zbrodni katyńskiej?
2. jakie warstwy ludności dotknęły
aresztowanie
3.wymień 2 obozy gdzie przetrzymywano polskich jeńców
4.jakie skutki w polityce międzynarodowej wywołał fakt odkrycia masowych grobów w Katynie nie trzeba się rozpisywać

3

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T11:51:42+01:00
1. rok 1940
2. oficerów jednostek Wojska Polskiego,
3. trzy obozy specjalne: kozielskim, ostaszkowskim i starobielskim.
4.
- Niemcy starali się wykorzystać ujawnione fakty propagandowo
- rząd generała Sikorskiego zwrócił się 17 kwietnia do MCK o zbadanie sprawy
- Władze USA również przez długi czas ze względów koniunkturalnych podtrzymywały tezy radzieckie i tuszowały przypadki prób ujawnienia prawdy
- Sojusznicy zachodni pozostali bierni lub z pozycji tzw. wyższej racji stanu
2010-03-04T11:55:01+01:00
1kwiecien 1940
2polskich oficerów duchownych i mądrość polską
3 ostaszków starobielsk
4 zerwanie stosunków polsko radzieckich
2010-03-04T12:06:12+01:00
Mianem zbrodni katyńskiej określa się wymordowanie na mocy decyzji Biura Politycznego KC WKP z 5 marca 1940 r. przez NKWD na wiosnę tego roku przetrzymywanych w obozach na terytorium ZSRR prawie 19 tys. jeńców wojennych – polskich oficerów – w tym pochodzących z rezerwy. Według szacunków historyków stanowiło to połowę korpusu oficerów Wojska Polskiego. Ze względu na istniejący w II Rzeczypospolitej cenzus wykształcenia wyższego dla oficerów, czyli kadry dowódczej, zamordowani rezerwiści stanowili część niewielkiej liczebnie warstwy polskiej przedwojennej inteligencji- czyli zbrodnia ta dotknęła polskich oficerów, inteligencję. Polskich oficerów przetrzymywano w Miednoje, Starobielsku, Charkowie, Kozielsku. Odkrycie grobów pomordowanych oficerów przez Polskę mógł doprowadzić do zerwania wszelkich stosunków z Rosją, która przez wiele lat odgrywała rolę naszego sojusznika "brata". Daltego Związek Radziecki odpowiedzialnością za tę zbrodnie pierwotnie obarczył hitlerowców. Niektórzy podejrzewają, iż odkrycie grobów katyńskich mogło się przyczynić do katastrofy nad Giblartarem, w której zginął generał Sikorski. Sikorski podobno posiadał niezbite dowody, iż zbrodni tej dokonali rosjanie i chciał je ujawnić. Chęć zdemaskowania Związku Radzieckiego spowodowała rzekomo konieczność usunięcia Sikorkiego ze sceny politycznej- a okoliczności jego śmierci do dziś dnia nie zostały wyjaśnione. Podobno wywiad brytyjski jest w posiadaniu tajnej dokumentacji, która może być ujawniona dopiero po 2030roku.
Gdyby odpowiedzialnościa za zbrodnię katyńską wcześniej obarczono Rosję, mogłyby się radykalnie zmienić losy II wojny światowej.