1. Za 15 kompletów dresów i 24 piłki szkoła zapłaciła 3069 zł. Jedna piłka kosztowała 56 zł . Ile kosztował komplet dresów ?
2. W klasie VI jest 29 uczniów. Dziewcząt jest o pięć więcej niż chłopców. Ile dziewcząt i ilu chłopców uczy się w tej klasie ?
3. Roman przygotowuje się do klasówki , zaplanował że rozwiąże 28 zadań. W czwartek rozwiązał ich kilka , w piątek 2 razy więcej niż w czwartek a w sobotę dwa razy więcej niż w piątek - i plan został zrealizowany. Ile zadań rozwiązał w poszczególne dni ?

3

Odpowiedzi

2010-03-04T13:22:06+01:00
1.
x-cena kompletu dresów
15x+24*56=3069
15x+1344=3069
15x=3069-1344
15x=1725/:15
x=115
2.
x- liczba chłopców
y- liczba dziewcząt

x+y=29
y=x+5

x+x+5=29
y=x+5

2x+5=29
y=x+5

2x=29-5
y=x+5

2x=24/:2
y=x+5

x=12
y=12+5

x=12
y=17

3.
x- liczba zadań rozwiązanych w czwartek
x+2x+4x=24
7x=28/:7
x=4
czwartek=4 zadania
piątek=2*4=8 zadań
sobota=4*4=16 zadań
2010-03-04T13:22:51+01:00
1.56zł×24piłki=1344zł koszt piłek
3069zł cały zakup sprzętu
3069zł -1344zł=1725 koszt kpl.dresów
2.Dziewcząt jest 17,a chłopców 12,ponieważ 7-2=5
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T13:23:45+01:00
1]Zadanie
56zł*24=1344
3069zł-1344zł=1725 zł
1725 zł/15=115 zł.

Odp.Komplet dresów kosztował 115 zł.
2/zadanie

29-5=24
24/2=12
12+5=17
Odp.W klasie jest 12 chłopców i 17 dziewczyn
3/
zadanie
x - ilośc zadan rozwiązanych w czwaryek
2x ilosc zadan rozwiazanych w piątek
4x ilośc zadan rozwianych w sobote.

x+2x+4x=28
7x=28/7
x=4
Odp.W Czwarek rozwiązał 4 zadania , w piatek 8 zadan , a w sobote 16 zadan.