1 zad

Oblicz prędkość ciała znajdującego się na równiku, jeżeli promień ziemi wynosi 6370 km .Okres ruchu ciała znajdującego się na równiku wynosi 24 h

2 zad

Jaką masę mają identyczne bliźniaczki przyciągające się z odległości 1m siłą
1,07 *10^-7 N


z góry dzieki za rozwiązanie tych dwóch zadań :) Prosiłbym o jak najszybsze, bo potrzebuje je na jutro.pozdr

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T15:46:52+01:00
Zad.1
Dane:
R=6370[km];
T=24[h];
V=(2*Pi*R)/T;
Jednostka:
[V]=[km/h];
V=2*3,14*6370/24=40003,6/24=1667[km/h].
Odp.Prędkość ciała wynosi V=1667[km/h].
Zad.2
Dane:
F=1,07*10^-7[N];
r=1[m];
G=6,67*10^-11[(N*m2)/kg];
F=(G*m^2)/1^2;
Jednostka:
[F]=[(N*m^2)kg^2*kg^2/m^2]=[N];
Obliczenia:
m=Pierw.(F*r^2/G);
m=Pierw.1,07*10^-7/6,67*10^-11;
m=pierw.0,16*10^4;
m=pierw,16*10^2;
m=4*10=40[kg].
Odp.Masa każdej z nich wynosi m=40[kg].