Zad1.
Napisz następujące wyrażenia algebraiczne :
a) suma liczb m i n
b) suma liczb -7 i x
c) różnica liczb b i c
d) różnica liczb a i -1/3
e) iloczyn liczb 10 i z
f) iloczyn liczb x i kwadratu liczby y.
g) iloraz liczby k i l
h) iloraz sumy liczb a i b przez ich różnicę
i) kwadrat różnicy liczby x i y
j) sześcian sumy liczb a i d
zad2.

Uporządkuj jednomiany :
a) -2*4*(-3 1/4)) * (-3)
b) -2,8a*40ax*(-1)a 2
c) (-6y)*(-y)*(0,2)*y
d)(2 1/2) *x*(-1 4/5)*(-10)xy
e)-4 *(-x)*(-y)*(-y)*x*y2
f) 1/3*a*a*(-b)*a*(-b)*1/3

dzięki z góry.
kto pierwszy daje naj :) :*

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T14:56:29+01:00
Zad1.
a) suma liczb m i n ------>m+n
b) suma liczb -7 i x------->-7+x
c) różnica liczb b i c------->b-c
d) różnica liczb a i -1/3------>a-(-1/3)
e) iloczyn liczb 10 i z------>10z
f) iloczyn liczb x i kwadratu liczby y--------->x*y(do kwadratu)
g) iloraz liczby k i l------->k:l
h) iloraz sumy liczb a i b przez ich różnicę -------->(a+b):(a-b)
i) kwadrat różnicy liczby x i y-----------> (x-y)do kwadratu
j) sześcian sumy liczb a i d -------->(a+d)do potęgi 3


zad2
a) -2*4*(-3 1/4)) * (-3)=-8*(-3 1/4)*(-3)=26*(-3)=(-78)
b) -2,8a*40ax*(-1)a 2=-2,8a*(-a2)*40ax
c) (-6y)*(-y)*(0,2)*y=6y*(0,2)
d)(2 1/2) *x*(-1 4/5)*(-10)xy=(-10xy)*4 1/2
13 4 13
2010-03-04T14:58:45+01:00
Zad1.
Napisz następujące wyrażenia algebraiczne :
a) suma liczb m i n
m+n
b) suma liczb -7 i x
-7+x
c) różnica liczb b i c
b-c
d) różnica liczb a i -1/3
a+1/3
e) iloczyn liczb 10 i z
10-z
f) iloczyn liczb x i kwadratu liczby y.
x*y²
g) iloraz liczby k i l
k/l
h) iloraz sumy liczb a i b przez ich różnicę
(a+b)/(a-b)
i) kwadrat różnicy liczby x i y
(x-y)²
j) sześcian sumy liczb a i d
(a+d)³


Uporządkuj jednomiany :
a) -2*4*(-3 1/4)) * (-3)=-8*(-13/4)*(-3)=26*(-3)=-78
b) -2,8a*40ax*(-1)a 2=-112a²x*(-2a)=224a³x
c) (-6y)*(-y)*(0,2)*y=6y²*0,2y=1,2y³
d)(2 1/2) *x*(-1 4/5)*(-10)xy=2,5x*(-1,8)*(-10)=45x
e)-4 *(-x)*(-y)*(-y)*x*y2=4x*y²*x*2y=4x²*2y³=8x²y³
f) 1/3*a*a*(-b)*a*(-b)*1/3=1/3a²*(-ba)*1/3=-1/3ba²*1/3=-1/9ba²
3 3 3