Napisz streszczenie wiersza A.Mickiewicza STEPY ARMANSKIE
LUDZIE POMOCY!!!!Wpłynąłem na suchego przestwór oceanu,
Wóz nurza się w zieloność i jak łódka brodzi;
Śród fali łąk szumiących, śród kwiatów powodzi,
Omijam koralowe ostrowy burzanu.

Już mrok zapada, nigdzie drogi ni kurchanu,
Patrzę w niebo, gwiazd szukam, przewodniczek łodzi;
Tam z dala błyszczy obłok? tam jutrzeńka wschodzi?
To błyszczy Dniestr, to wzeszła lampa Akermanu.

Stójmy! - jak cicho! - słyszę ciągnące żurawie,
Których by nie dościgły źrenice sokoła;
Słyszę, kędy się motyl kołysa na trawie,

Kędy wąż śliską piersią dotyka się zioła.
W takiej ciszy! - tak ucho natężam ciekawie,
Że słyszałbym głos z Litwy. - Jedźmy, nikt nie woła.

1

Odpowiedzi

2010-03-04T15:23:47+01:00
Step z tego utworu to ogromna przestrzeń, "suchy przestwór oceanu", morze falujących łąk, pośród których człowiek jest zaledwie drobiną zagubioną w bezkresnym pejzażu. Pierwsza strofa ukazuje krajobraz dniem a druga wieczorem. Obie strofy mają charakter opisowy. Wielka nieogarnięta przestrzeń jest w tym sonecie przyjazna, utwór początkowo utrzymuje się w nastroju spokojnej kontemplacji natury.
Tę strefę spokoju burzą dwie ostatnie strofy które są refleksyjne. Wciąż jest cicho, ale owa cisza przynosi niepokój, wzrastające napięcie emocjonalne.Podmiot liryczny nadsłuchuje, przedmiotem jego uwagi nie są jednak odgłosy życia stepu, ale dźwięki płynące z Litwy ("jedźmy, nikt nie woła") Głosu z Litwy usłyszeć nie można, trzeba opanować emocje, kontynuować podróż.