Daje 27pkt i naj dla pierwszego TYLKO MAJA BYC DOKLADNE OBLICZENIA A NIE TYLKO WYNIKI ,,, tylko wynik = spam ...

Z gory dzieki



Zadanie 6 znajdz niewiadoma x , gdy

d) z + (9 - 2z) = 5
e)2(y + 4)-3 = -5

Zadanie 7 Zapisz i rozwiaz odpowiednie ownania

a)1bok x ,,, 2bok 2(x - 1) ,,, 3bok x +2
Obwod = 24

b)1bok 3n+2 ,,, 2bok 3n ,,, 3bok 3n+1 (((i te boki 2x bo to 6scian)
obwod = 42

c) 1bok i 2 bok 2x-1 ,,, 3bok i 4 bok 3x+2
obwod = 52

d) 1 bok i 3 bok y+1 ,,, 2 bok 3y - 6 ,,, 4 bok y-1 i y -1 (Trapez.)
obwod = 28

Zadanie 9 Zapisz tekst zadania odpowiednim rownaniem i rozwiaz je.

a)Liczba y zwikszona o 15 jest rowna liczbie 24
b)Podwojona liczba x jest rowna liczbue x zmniejszonej o 6.
c)Liczba p zwiekszona o 20% jest rowna 144

Zadanie 10 Dla jakiej wartosci x:
a) wartosc wyrazen 2x - 1 i -3x + 2 sa rowne ?
b) wartosc polowy wyrazenia 8- 6x jest o 4 wieksza od wyrazenia x +2 ?


Zadanie ze zbioru naczuczyciela ....

a) (4-2x) - 3(x+3) = (x - 5) + (-3-x)
b) -(x+3) - (2x+8) =(-3 - 2x) + (2x+1)
c) 3(x-4) - 4(2x - 7) = 2 (x+5)
d)2(x-3)-4(3+x)= -3(x+2)+2(2x-1)
e)-3 (x+6)-6(2x+8)= -2(2x+3)+4(2x-1)

1

Odpowiedzi

2010-03-04T16:52:08+01:00
Zad 6
d.-z=5-9
-z=-4
4=z
e.2y+8-3=-5
2y+5=-5
2y=0
y=0

zad 7

a. x+2(x-1)+x+2=24
x+2x-2+x-2=24
4x=24
x=6
b.2(3n+2+3n+3n+1)=42
6n+4+6n+6n+2
18n+6=42
18n=36
n=2
c.2(2x-1)+2(3x+2)=52
4x-2+6x+4=52
10x+2=52
10x=50
x=5
d.2(y+1)+3y-6+y-1=28
2y+2+3y-6+y-1=28
6y-5=28
6y=33
y=5,5

zad 9

a. y+15=24
y=9
b. 2x=x-6
x=-6
c.p+1/5p=144
1i1/5p=144
p=120

zad 10

a.2x-1=-3x+2
5x=3
x=0.6
b.1/2(8-6x)=4(x+2)
4-3x=4x+8
4-8=4x+3x
-4=7x
-4/7=x

zadania nauczyciela
a.4-2x-3x-3=x-5-3-x
1-5x=-8
-5x=-9
x=1,8
b.-x-3-2x-8=-3-2x+2x+1
-3x-11=-2
-3x=9
x=-3
c.3x-12-8x+28=2x+10
5x+16=2x+10
3x=-6
x=-2
d. 2x-6-12-4x=-3x-6+4x-2
-2x-18=x-8
-3x=10
x=-3,3(3)
e.-3x-18-12x-48=-4x-6+8x-4
-15x-66=4x-10
-11x=56
x=-5 i 1/11
LiCZE NA NAJ :p