Zadanie 6 znajdz niewiadoma x , gdy

d) z + (9 - 2z) = 5
e)2(y + 4)-3 = -5

Zadanie 7 Zapisz i rozwiaz odpowiednie ownania

a)1bok x ,,, 2bok 2(x - 1) ,,, 3bok x +2
Obwod = 24

b)1bok 3n+2 ,,, 2bok 3n ,,, 3bok 3n+1 (((i te boki 2x bo to 6scian)
obwod = 42

c) 1bok i 2 bok 2x-1 ,,, 3bok i 4 bok 3x+2
obwod = 52

d) 1 bok i 3 bok y+1 ,,, 2 bok 3y - 6 ,,, 4 bok y-1 i y -1 (Trapez.)
obwod = 28

Zadanie 9 Zapisz tekst zadania odpowiednim rownaniem i rozwiaz je.

a)Liczba y zwikszona o 15 jest rowna liczbie 24
b)Podwojona liczba x jest rowna liczbue x zmniejszonej o 6.
c)Liczba p zwiekszona o 20% jest rowna 144

Zadanie 10 Dla jakiej wartosci x:
a) wartosc wyrazen 2x - 1 i -3x + 2 sa rowne ?
b) wartosc polowy wyrazenia 8- 6x jest o 4 wieksza od wyrazenia x +2 ?


Zadanie ze zbioru naczuczyciela ....

a) (4-2x) - 3(x+3) = (x - 5) + (-3-x)
b) -(x+3) - (2x+8) =(-3 - 2x) + (2x+1)
c) 3(x-4) - 4(2x - 7) = 2 (x+5)
d)2(x-3)-4(3+x)= -3(x+2)+2(2x-1)
e)-3 (x+6)-6(2x+8)= -2(2x+3)+4(2x-1)

2

Odpowiedzi

2010-03-04T16:02:29+01:00
Zadanie 6

d) z + (9 - 2z) = 5
z + 9 - 2z = 5
z-2z=5-9
-z=-4
z=4

e)2(y + 4)-3 = -5
2y + 8 - 3 = -5
2y= -5 -8 + 3
2y= -10
y = -5

Zadanie 7

a)
x + 2(x-1) + x+2=24
x+2x-2+x+2=24
4x=24
x=6
2010-03-04T16:28:25+01:00
6.d)z + (9 - 2z) = 5
z + 9 - 2z = 5
-z + 9 = 5
-z = -4
z = 4
e)2(y + 4)-3 = -5
2y + 8 - 3 = -5
2y +5 = -5
2y = -10
y = -5
7.
a)
x + 2(x - 1) + x + 2 = 24
x + 2x - 2 + x +2 = 24
4x = 24
x = 6

b)
2(3n+2 + 3n +3n+1)= 42
18n + 6 =42
18n = 36
n = 2

c)
2(2x-1) + 2(3x+2) = 52
4x-2 + 6x+4 = 52
10x + 2 = 52
10x = 50
x = 5

d) nie rozumiem polecenia

9.
a) y + 15 = 24
y = 9

b) 2x = x-6
x = -6

c)120%p = 144
1,2p = 144
p = 120

10.
a)
2x - 1 = -3x + 2
5x = 3
x = ⅗

b)
0,5(8- 6x) = x +2 + 4
4 - 3x = x+6
-2 = 4x
x = -0,5

Zadanie ze zbioru naczuczyciela ....
a)
(4-2x) - 3(x+3) = (x - 5) + (-3-x)
4-2x-3x-3 = x-5-3-x
1-5x = -8
-5x = -7
x = 1²/₇

b)
-(x+3) - (2x+8) =(-3 - 2x) + (2x+1)
-x-3 -2x-8 = -3-2x + 2x+1
-3x-11 = -2
-3x = 9
x = -3

c)
3(x-4) - 4(2x - 7) = 2 (x+5)
3x-12 - 8x+28 = 2x+10
11x+16 = 2x+10
9x = -6
x = -⅔

d)
2(x-3)-4(3+x)= -3(x+2)+2(2x-1)
2x-6 - 12 -4x = -3x -6 +4x-2
-2x - 18 = x - 8
-10 = 3x
x= -3⅓

e)
-3 (x+6)-6(2x+8)= -2(2x+3)+4(2x-1)
-3x-18 -12x-48 = -4x-6 + 8x-4
-15x -66 = 4x -10
-19x = 55
x = -⁵⁵/₁₉