Hej ;* :]] Od razu mówię jestem kompletnie ciemna z matmy a na jutro mam te zadania które napisałam poniżej:) proszę o ich rozwiązanie ;) Proszę też aby przy rozwiązywaniu ich były zawarte wszelkie równania i rozwiązania:) Można dołączyć rysunki jeżeli będzie taka konieczność! ;) Odp najlepsza dam dopiero jutro więc proszę pisać;)) Pomóżcie!:) Złe odp usuwam ;p Jak by co pisać na priv :) DUŻO PTK !!! :*
POWODZENIA !:*:)
zad.1. Oblicz długości boków trójkąta o obwodzie 36 cm., jeśli stosunek ich długości jest równy 3:4:5.

zad.2. Obwód trójkąta równoramiennego jest pięć razy większy od długości jego podstawy, a długość podstawy jest o 16 cm mniejsza od odwodu tego trójkąta. Wyznacz długości boków tego trójkąta.

zad.3. Oblicz pole prostokąta, którego obwód wynosi 60 cm, wiedząc że jeden z boków jest o 5 cm dłuższy od drugiego.

zad.4. Suma dwóch liczb wynosi 45, a ich różnica 5. Jakie to liczby ?

zad.5. Jola i Basia mają razem 28 lat. Cztery lata temu Jola była trzy razy starsza od Basi. Ile lat ma obecnie jola, a ile Basia?

zad.6. Za dwie czekolady i trzy batony zapłacono 9.20 zł ile kosztował baton, a ile czekolada jeżeli baton był o 1.10 zł tańszy od czekolady?

zad.7. Wykonaj mnożenie i zredukuj wyrazy podobne.
a) x+2y-(x-5)(y+2)
b) 14x+3(x+2y)-4(y-o,25x)
c) -2(x-y)+8(4x-1)(1-y)
d) 0,25(x+8y)-(0,5x+15)(1+0,5y)

zad.8. Rozwiąż równanie.
a) 3x(-2+x)+3x²=6x(1+x)+15
b)5x(2-x)=-4x(3+x)-x²+44
c)(1,5-6x)=-3(2+x)
d)(x+1)(x+2)=x(x+1)+3

zad.9. Na świecie najbardziej popularne są dwie skale temperatur : Celsjusza i Fahrenheita.
Aby zamienić temperaturę wyrażoną w stopniach Celsjusza(°C) na temperaturę wyrażoną w stopniach Fahrenheita (°F) należy pomnożyć liczbę stopni Celsjusza przez 1,8 i dodać 32.
a) Napisz wzór pozwalający
• zamienić stopnie Celsjusza na stopnie Fahrenheita,
•zamienić stopnie Fahrenheita na stopnie Celsjusza.
b)Wyraź temperaturę wrzenia wody w stopniach Fahrenheita.

2

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T17:37:55+01:00
1.)
3x+4x+5x=36
12x=36
x=3
1.bok= 3*3=9 2.bok=4*3=12 3.bok= 5*3=15

2.)2x+y=5y
2x+y-16=y

2x=4y
2x=16

16=4y
x=8

x=8cm
y=4cm

Czyli ramiona mają po 4cm, a podstawa ma 8cm :)

3.)
2a+2b=60
a=5b

2*5b+2b=60
a=5b

10b+2b=60
a=5b

12b=60
a=5b

b=5cm
a=25cm

4.)
x+y=45
x-y=5

x+y=45
x=5+y

5+y+y=45
x=5+y

2y=40
x=5+y

y=20
x=25

5.)

x+y=28
x-4=3y-4

x+y=28
x=3y

4y=28
x=3y

y=7lat
x=21 lat

6.)
2x+3y=9,90
x=y+1,10

2(y+1,10)+3y=9,90
x=y+1,10

2y+2,20+3y=9,90
x=y+1,10

5y=7,70
x=y+1,10

y=1,54
x=1,54+1,10

y=1,54
x=2,64

7,)
x+2y-(x-5)(y+2)
x+2y-(xy+2x-5y-10)
x+2y-xy-2x+5y+10
7y-x-xy+10

14x+3(x+2y)-4(y-0,25x)
14x+3x+6y-4y+x
18x+2y


-2(x-y)+8(4x-1)(2-y)
-2x+2y+8(8x-4xy-2-y)
-2x+2y+64x-32xy-16-8y
62x-6y-32xy-16

0,25(x+8y)-(0,5x+15)(1+0,5y)
0,25x+2y-(0,5x+2,5xy+15+7,5y)
0,25x+2y-0,5x-2,5xy-15-7,5y
-0,25x-5,5y-2,5xy-15

8.)
3x(-2+x)+3x²=6x(1+x)+15
-6x+3x^2+3x^2=6x+6x^2+15
-6x-6x=15
-12x=15
x=-15/12 = 1 3/12= 1 1/4

5x(2-x)=-4x(3+x)-x²+44
10x-5x^2=-12x-4x^2-x^2+44
10x+12x=44
22x=44
x=2

(1,5-6x)=-3(2+x)
1,5-6x=-6-3x
-6x+3x=-6-1,5
-3x=-7,5
x=2,5

(x+1)(x+2)=x(x+1)+3
x^2+2x+x+2=x^2+x+3
3x-x=3-2
2x=1
x=0,5

9.)
a.) F=1,8C+32

żeby uzyskać w stopniach C, trzeba przekształcić ten wzór :P

F-32=1,8C

C=F-32/1,8

b.) temp wrzenia wody to 100 stopni C

czyli:
F=1,8*100+32
F=180+32
F=212 stopnimam nadzieje, że pojmiesz to wszystko co tu rozwiązałam, jakbyś miała jakisproblem to pisz :)

1 5 1
2010-03-04T19:17:58+01:00
Zad. 1

3x + 4x + 5x = 36
12x = 36 || :12
x = 3

długości boków:
3 x(razy) 3 = 9
4 x 3 = 12
5 x 3 = 15zad.2

L = a +2b
L = 5a
L = a + 16
5a = a + 16
4a = 16 ||:4
a = 4 cm

b = 16:2
b = 8 cm

długości boków to:
8; 8; 4 (cm)zad. 3

L = 60
L = 2a + 2b
a = b + 5

L = 2(b + 5) + 2b
L = 2b + 10 + 2b
L = 4b + 10
60 = 4b + 10
4b = 50 ||:4
b = 12,5cm

a = 12,5 + 5
a = 17,5 cm

P = ab
P = 17,5 x 12,5
P = 218,75 cm²

Pole tego prostokąta to 218,75 cm².zad. 4

x + y = 45
x - y = 5

2x = 50||:2
x = 25

y = 45 - x
y = 45 - 25
y = 20zad. 5

x + y = 28
x - 4 = 3(y - 4)

x - 4 = 3y - 12

x - 3y = - 8
x + y = 28||:(-1)

x - 3y = - 8
-x - y = - 28

-4y = -36||:(-4)
y = 9

x = 28 - y
x = 28 - 9
x = 19

Jola ma teraz 19 lat, a Basia 9.zad. 6

3x + 2y = 9,20
x = y - 1,10

3(y - 1,1) + 2y = 9,2
3y - 3,3 + 2y = 9,2
5y = 12,5||:5
y = 2,5 zł

x = 2,50 - 1,10
x = 1,40 zł

Baton kosztował 1,40 zł, a czekolada 2,50 zł.zad. 7

a) x + 2y - (x-5)(y+2)
x + 2y - (xy + 2x - 5y - 10)
x + 2y - xy - 2x + 5y + 10
- x + 7y -xy + 10

b) 14x + 3(x + 2y) - 4(y - 0,25x)
14x + 3x + 6y - 4y + 2x
19x - 2y

c) - 2(x - y) + 8(4x - 1)(1 - y)
- 2x + 2y + 8(4x - 4xy - 1 + y)
- 2x + 2y + 32x - 8xy - 8 + 8y
30x - 10y - 24xy - 8

d) 0,25(x + 8y) - (0,5x + 15)(1 + 0,5y)
0,25x + 2y - (0,5x + 0,25xy + 15 + 7,5y)
0,25x + 2y - 0,5x - 0,25xy - 15 - 7,5y
-0,25x - 5,5y - 0,25xy - 15 - 7,5y
Trochę inaczej....
1 5 1