Odpowiedzi

2010-03-04T18:05:35+01:00
1.Aequitas sequitur legem - Sprawiedliwość idzie za prawem
2.Afflictatio facit religiosos - Utrapienia czynią ludzi religijnymi
3.hominem te memento - pamiętaj, że jesteś tylko człowiekiem
4.iacta alea est! - kości zostały rzucone
5.in vino veritas - w winie prawda
6.magna est veritas - prawda jest wielka
7.non omne quod nitet aurum est - Nie wszystko złoto, co się świeci
8.sancta simplicitas - święta naiwności
9.primus inter pares - pierwszy wśród równych
10.sustine et abstine - cierp i panuj nad sobą
11.vae victis! - biada zwyciężonym
12.vincit qui patitur - zwycięża ten, kto wytrwa
13.nolens volens - chcąc nie chcąc
14.manus manum lavat - ręka rękę myje
15.in articulo mortis - w obliczu śmierci