Odpowiedzi

2010-03-04T19:18:56+01:00
Powstanie Warszawskie z założenia miało wyzwolić Stolicę spod okupacji niemieckiej tuż przed nadciągającą Armią Czerwoną, co miało zapobiec przejęciu władzy przez komunistów w powojennej Polsce. Zaplanowane zostało na najwyżej tydzień walk, jednak przeistoczyło się w dwumiesięczną hekatombę.
Powstanie wybuchło 1 sierpnia o godzinie 17 (godzina "W"), po tym, jak wywiad AK doniósł o ataku wojsk radzieckich na przedmieścia Pragi (wa-wska dzielnica). POwstanie nie zostało wcześniej uzgodnione z Rządem Londyńskim, co bardzo negatywnie wpłynęło na dalszy rozwój wypadków. Bak pzygotowania politycznego i poparcia państw sojuszniczych (gł. Anglii i USA) zaskutkował brakiem pomocy z ich strony przez pierwsze (i najważniejsze) dni powstania. ZSRR nie udzieliło zadnej pomocy powstańcom, a nawet wstrzymało ataki na pozycje niemieckie. Po dwóch tygodniach jasnym stało się,że powstańcy są zdani sami na siebie i na niewielką pomoc ze strony sojuszników. Większośc zrzutów powietrznych (broń,amunicja,leki,żywność) dostała się w ręce niemieckie, duża część z nich była uszkodzona. Powstańcy odnieśli kilka poważnych sukcesów, zajmując strategiczne obiekty oraz opanowując całkowicie kilka dzielnic,w tym Stare Miasto, jednak nigdy nie udało się zdobyć najważniejszych arterii komunikacyjnych i mostów na Wiśle. We wrześniu oczywistym faktem stał sie upadek powstania. Mimo większej ilości zrzutów powstanie dogorywało. Niemcy dokonywali straszliwych rzezi na ludności cywilnej i samych powstańcach. Powstanie zakończyło się 3 października podpisaniem przez dowództwo AK aktu kapitulacji.

Powstanie miało duże szanse powodzenia,jednak zawiedli sojusznicy oraz główne dowództwo AK, które zbyt naiwnie ufało w pomoc ze strony Związku Radzieckiego. Powstańcy byli bardzo źle uzbrojeni, co nadrabiali jednak duchem walki i wyszkoleniem. Mimo to nie udało się opanować miasta, okupowanego przez silny garnizon niemiecki wspierany wojskami pancernymi.
Pozdrawiam ; )