Odpowiedzi

2010-03-04T18:19:52+01:00
Zaimek przysłowny odpowiada na pytanie jaki? kiedy? Gdzie?
Spójnik (i, oraz, albo, lecz, ponieważ, dlatego).
Łączy dwa wyrazy albo dwa zdania pojedyncze.
Nie ma pytań.
8 3 8
Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T18:24:03+01:00
Zaimek – część mowy zastępująca;
- rzeczownik (np. ja),
- przymiotnik (np. mój),
- przysłówek (np. tam)
lub liczebnik (np. tyle) i pełniąca ich funkcje w zdaniu

Spójniki jest nieodmienną, ale samodzielną częścią mowy.
Łączy wypowiedzenia lub części wypowiedzeń.
Rozróżniamy spójniki podrzędności:
np. bo, ponieważ, że, iż, aby, żeby, jeżeli, jeśli, choć, chociaż i spójniki współrzędności: no. i, oraz, ale, lecz, albo, czyli, więc, toteż.

Partykuła jest nieodmienną i niesamodzielną częścią mowy. Wyraża stosunek osoby mówiącej do treści wypowiedzi. Wyróżniamy partykuły:
-wzmacniające, np. no, -że, -ż;
-przypuszczające, np. –by, chyba;
-przeczące, np. nie, ani;
-pytające, np. czy, -li
-rozkazujące, np. niech, niechaj, oby.
33 1 33
2010-03-04T18:31:38+01:00
Spójnik:to nieodmienna i niesamodzielna część mowy, która łączy wyrazy .
Spójniki To; i,oraz itd.
Partykuła : pytająca czy? , li
Zaimek: zaimki reczowne(kto? co?)
osobowe(ja,ty on,ona,ono,my,wy ,oni,one
Zaimki odpowiadają na pytania tych części mowy które zastępują

Mam nadzieję ze o to chodzi:)
10 4 10