Odpowiedzi

2010-03-04T18:41:01+01:00
Liczebniki zbiorowe łączą sie z rzeczownikami:
-nazywającymi osoby róznej płci np.pięcioro dzieci,dwoje rodziców
-występującymi tylko w liczbie mnogiej np.troje drzwi,czworo skrzypiec,
-nazywającymi istoty niedorosłe, których nazwa w mianowniku liczby pojedunczej kończy się na -ę, a w mianowniku liczby mnogiej na -ęta np.dziesięcioro kurcząt, sześcioro dziewcząt

:)
2 5 2