Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2009-10-20T22:12:24+02:00
Ok 65 % mieszkańców Galicji Wschodniej stanowili Ukraińcy. Polacy niewiele ponad 20% ale znaczenie Polaków nie wynikało jak wiemy z ich liczby.
- Galicja Wschodnia była centrum ukraińskiego ruchu narodowego od lat 30-40 XIX wieku. Tutaj działali Ukraińscy politycy (w części rosyjskiej było to zabronione i tępiono działalnośc narodową ukraińców) i poeci. Tutaj powstawały organizacje nacjonalistyczne i społeczne Ukraińców. Dla Polaków z kolei Lwów odgrywał ogromną role historyczną i stanowił drugie po warszawie skupisko narodowych organizacji i ruchów społecznych
- W listopadzie 1918 roku obie strony chciały Lwowa i bezkompromisowa postawa obu stron musiała doprowadzić do konfliktu. Poza tym na przynależnośc do Polski zdecydowani byli Polscy i spolonizowani żydowscy mieszkańcy Lwowa w przeciwieństwie do Ukraińców zamieszkującychy w większości obówd lwowski (no i oczywiście inne obwody zachodnioukraińskie)
-walki rozpoczęły się spontanicznie i później konflikt się tylko rozwijał bo obie strony mobilizowały się do walki
- w XI 1918 nikt nie myślał jeszcze na całkiem poważnie że bolszewicy pozostana u władzy w Rosji. Lenin skonsolidował jako taka władzę w centrum kraju doipiero w połowie 1918 roku, ale wciąż trwały walki wewnętrzne na wielu fronatach a niektóre prynajmniej z nich wróżyły możliwość zakońćzenia władzy bolszewików. Druga sprawa to taka, że jednak nie sądzono że bolszewicy stana się szybko wrogami. Ostatecznbie nie wysuwali oni roszczeń terytorialnych i pierwsi w stosunku do np Rządu Tymczasowego ogłosili w marcu 1917 deklaracje dotyczące prawa do niezawisłości narodów wchodząccyh w skład imperium.
- Ukraina nie do końca musiała być polem walki o wpływy polski i Rosji. Od wiosny 1917 do listopada istniała na terenie Ukrainy Republika pod rządami Centralnej Rady z Michajło Hruszewskim na czele, potem do listopada 1918 (z krótką przerwą na USRR XI 1917-IV 1918 ) istniało państwo profaszystowskie z Skoropadskim jako hetmanem ukrainy. W zasadzie w momencie załamania się Niemiec po 11 XI nie było wiadomo co się stanie, ale też istniał formalnie rząd ukrainski. Potem mamy powstanie Zachodnioukraińskiej Republiki ale po drugiej stronie Zbrucza istnieje w tym czasie prxzecież Ukraińska Republika Ludowa (Petlura). Reasumując nie było powodu spodziewać się wojny polsko-bolszewickiej i zarazem spodziewano się , że podbijając szybko ZURL uda się nawiązać w miarę poprawne stosunki z URL za cenę uznania tej republiki za prawowitą władzę ukraińską. Nikt nire sądził też że URL będzie tak słaba i zarazem że ZURL tak silna. No i jeszcze kwestia taka oto, że czynniki zwiazne z Piłsudskim jednak nie uważały żadnej z republik ukraińskich za jakaś poważną siłe, z którą warto byłoby się wiązać, dlatego też w POlskiej polityce TYLKO W OGRANICZONYM STOPNIU LICZONO NA mozliwość poważnej pomocy ze strony URL wiedząc o słabościach i niedomaganiach strony ukraińskiej.
-cięzko było racjonalnie planować i usytalać granice poaństwa w warunkach chaosu i w zasadzie często samoorganizacji ludności, która często decydowała do którego kraju chce należeć (właśnie tak było we Lwowie)