MATEMATYKA Z PLUSEM KLASA 2

TRÓJKĄTY O KĄTACH 90*, 45*,45* ORAZ 90*, 30*, 60*

Zadanie 3 / 143
Oblicz brakujące długości boków w narysowanych trójkątach.
Potrzebuję tylko podpunkt C i D.

Zadanie 4 / 143
W trójkącie prostokątnym jeden z kątów ostrych ma 30*. Oblicz obwód tego trójkąta, jeśli:
a) krótsza przyprostokątna ma długość 2,
b) dłuższa przyprostokątna ma długość 2,
c) przeciwprostokątna ma długość 2.

JEŚLI MA KTOŚ Z WAS TE DWA ZADANIA, TO POPROSZĘ O NAPISANIE. POTRZEBUJĘ TO NA TERAZ. Z GÓRY DZIĘKUJĘ I DAM NAJ!

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-05T21:00:09+01:00
Zad 3/143
a.) a√3 = 6/:√3
a = 6/√3 * √3/√3
a = 2√3
2a = 4√3
b.) a√3 = 9/:√3
a = 9/√3 * √3/√3
a = 3√3
2a = 6√3
c.) a√3 = 10/:√3
a = 10/√3 * √3/√3
a = 10√3/3
2a = 20√3/3
d.) niestety nie wiem
Zad 4/143
a.) a = 2, 2a = 4, a√3 = 2√3
b.) a = 2√3/3, 2a = 4√3/3, a√3 = 2
c.) a = 1, 2a = 2, a√3 = √3
2 5 2