W czasach kwesty zebrano do puszki 150zł .Wśród 41 zebrabych monetbyła tylko jedna złotówka a po za tym tylko dwuzłotówki i pięciozłoyówki . Ile było pieciozłotówek a ile dwuzłotówek?

Rozwiązać za pomocą równań
Pilnie!!!

1

Odpowiedzi

2010-03-04T19:19:50+01:00
Jednozłotowe z = 1
dwuzłotowe x=?
pięciozłotowe y=?
x+y+z=41

x+y+1=41
2x+5y+1=150

x=-y+41-1
x=-y+40

2( -y+40)+5y=150-1
-2y+80+5y=149
3y=149-80
3y=69
y=23

x=-y+40=-23+40=17

jednozłotowe z= 1szt.
dwuzłotowe x = 17 szt.
pięciozłotowe y = 23 szt.

Spr.
x+y+z= 23+17+1=41 szt.
2x+5y+1=2*17+5*23+1=34+115+1=150 zł

Odp.
Pięciozłotówek było 23 szt., a dwuzłotówek 17 szt.
pozdrawiam:)