Sprawdz czy zadanie logiczne jest tautologią :
1. p => q
2. ~(~p)<=>p
3. (p=>q) <=> (~q=>~ p)
4. ~(p∩q) <=> ~ p=> ~q
5. (p=>q) <=> (~p U q)
6. p ∩ (q ∩ r )<=>(p ∩ q)∩ r
7. (p => ~q) ∩( q U ~p)
8. (p∩q)=>p
9. (~p => p ) => p

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
  • Roma
  • Community Manager
2013-12-12T09:03:27+01:00
Sprawdzenie czy poszczególne zdania są tautologią znajduje się w załączniku
2 4 2