Odpowiedzi

2010-03-04T19:27:46+01:00
W zadaniach wszędzie za x wstawiamy 10
a)5x+3=a
5 razy 10 + 3 = a
50 + 3 = a
a = 53
b)2x-4=x+a
2 razy 10 - 4 = 10 + a
20 - 4 = 10 + a
a = 20 - 4 - 10 = 20 - 14 = 6
c)3-4x=a-5
3 - 4 razy 10 = a - 5
3 - 40 = a - 5
a = 3 - 40 + 5 = - 32
d)2(x+1)+x=a
2(10 + 1) + 10 = a
2 razy 11 + 10 = a
a = 22 + 10 = 32
2010-03-04T19:28:56+01:00
5x+3=10/3
5x=7/:5
pięć siódmych=jedna cała i dwie piąte
2x-4=x+10/+4
2X=x14/-x
1x=14/1
x=14
3-4x=10-5/+3
4x=10-5/-10
4x=5/:4
x=cztery piąte dlateko że kraesk aułamkowa zastępuje dzielenie