Napisz o rzeczach które zrobił lub nie zrobił Steve w czasie Present Perfect używając already albo yet

1. Steve __________________________________________ ( x ) be to New Zealand.
2. Steve __________________________________________ ( √ ) buy some souvenirs
3. Steve __________________________________________ ( x ) meet anyone famous
4. Steve __________________________________________ ( √ ) send postcard to his friends
5. Steve __________________________________________ ( x ) eat prawns

1

Odpowiedzi

Najlepsza Odpowiedź!
2010-03-04T19:41:35+01:00
1. Steve hasn't been to New Zealand yet.
2. Steve has already bought some souvenirs
3. Steve hasn't met anyone famous yet.
4. Steve has already sent postcard to his friends
5. Steve hasn't eaten prawns yet